เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง

 

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งมักจะมีสิ่งอำนวยสำหรับการเล่นกีฬาสำหรับผู้ใหญ่ เช่น แป้นบาส สนามเบสบอล, เวทีเล่นสเก็ต, สนามบาสเก็ตบอล หรือลูกโยง ทั้งนี้ เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับสนามเด็กเล่นสาธารณะ หมายถึงอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับใช้ในพื้นที่เล่นในสวนสาธารณะ, โรงเรียน, สถานดูแลเด็ก, สถาบันการศึกษา, ที่อยู่อาศัยหลายครอบครัว, ร้านอาหาร, รีสอร์ท และสถานพัฒนากิจกรรมนันทนาการ รวมถึงพื้นที่อื่นๆในการใช้พื้นที่สาธารณะ

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง

เรียงตาม :