ดูบทความเสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อด้วยกิจกรรมของเล่นสนาม

เสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อด้วยกิจกรรมของเล่นสนาม

หมวดหมู่: กิจกรรม

เสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อด้วยกิจกรรมของเล่นสนาม

ในวัยเด็กช่วงวัยกำลังซนนอกจากพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้และพัฒนาสมองแล้ว การเสริมสร้างพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อด้วยกิจกรรมของเล่นสนาม ก็ยังเป็นอะไรที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำควบคู่ไปด้วยเนื่องจาก เด็กๆหรือลูกหลานคนที่คุณรัก ควรจะมีพัฒนาการที่ดีในทุกๆด้าน เพื่อให้เขาเติบโตสู่โลกกว้างอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคม ดังนั้นก่อนเราจะเริ่มพัฒนาไปสู่จุดๆนั้น เราก็ควรพัฒนาด้านกล้ามเนื้อ ของร่างกายในส่วนต่างๆ ได้แก่ การออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อของตัวเด็ก ยิ่งมีการเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่ จะยิ่งทำให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้น วิธีที่จะช่วยเสริมสร้างในด้านกล้ามเนื้อคือ การเล่น หรือการทำกิจกรรมต่างๆภาคสนาม หรือภายในสนามหญ้าหน้าบ้าน การเล่นของเล่นสนาม ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว ทั้งปีกป่าย วิ่งเล่น การจับบาร์ การโหน ต่างๆมากมาย ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายของเด็กมีพัฒนาการในส่วนนี้ ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ควรให้ความใส่ใจในเรื่องของของเล่นสนาม ด้วยอีกแรงหนึ่ง เพราะเครื่องเล่นสนามที่ดี หรือมีการพัฒนาที่ดีอย่าง playgoplayground นั้นจะมีการเลือกกิจกรรมของเครื่องเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยนั้นๆ ให้อยู่ในเครื่องเล่นเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้ควบคู่กับการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ

ของเล่นสนามจึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากล้ามเนื้อเป็นอย่างมาก และปลอดภัย หลายท่านอาจมีข้อสงสัยว่าทำไมของเล่นสนามที่ผมบอกถึงปลอดภัย นั้นก็เพราะ เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง นั้นถูกออกแบบให้ลบเหลี่ยมมุม วัสดุส่วยใหญ่เป็นทรงกลม เก็บซ่อนน็อตต่างๆ ลดจุดอับ ละจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด เพราะหากเราปล่อยเด็กๆ หรือลูกคนที่คุณรักไปเที่ยวเล่นปีนป่ายตามรั่วกำแพง กองไม้ ในป่าแถวบ้านซึ่งมีอันตรายมากมาย ไม้ก็อาจมีเศษตะปู  รั่วกำแพงสูงอาจมีแก้วบาด เข้าไปในป่าก็อาจมีสัตว์ร้าย­ที่มีพิษ เช่นงู หรือสุนัขเป็นต้น ล้วนเป็นความเสี่ยงทั้งนั้น การเลือกของเล่นสนาม เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนการของคนทุคุณรักอย่างถูกต้องและปลอดภัย จึงเป็นสิ่งที่ควรจำเป็นมากในการคัดสรรค์ 

16 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 781 ครั้ง